Velkomen til oss

Alle har noko å gi og alle trenger ei hånd. Me brenn for at menneske skal møtast og berika kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skape ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finn du litt informasjon om det me driv med på sentralen. Klikk for mer info.

Dette tilbyr me dykk i 2019

Les mer

Treng du hjelp til PC, nettbrett eller mobil. Me hjelper deg annankvar torsdag (partalsveker) frå 10-14. Stad: Voss frivilligsentral- Nabobeino

Les mer

Ein-til-ein hjelp - fylgetenester og litt hjelp til forefallande arbeid. Heimesjukepleien brukar oss ein del til fylgje til lege, tannlege, frisør osv.

Les mer

Dette er eit av dei eldste tilboda våre.  Kvar onsdag kl. 12.00 møtes ei gruppe med pensjonistar i Bjørgatun før dei startar gåtur i nærmiljøet. Etterpå serveres det vaffler og kaffi på Voss frivilligsentral - Nabobeino.

Les mer

Natteramnar på motorsykkel!

Les mer

Velkomen til middag på Voss Frivilligsentral - NABOBEINO! Den fyrste og tredje måndagen i månaden tilbyr Nabobeino middag frå kl.12.30 - 14.00. Middagen blir levert av Kveik Kafe.

Les mer

Me treng fleire Natteramner!  Me har ledige vakter haustsesongen 2019!

Les mer

Ein-til-ein norskopplæring

Les mer

Strikkekafeen held til på Voss frivilligsentral - Nabobeino kvar fredag frå kl. 13.00 til 15.00.

Les mer

Kvar veke er det mange grupper med ulike diagnosar som er innom i Nabobeino og trenar.

Les mer

Bli frivillig

Kven kan være frivillig? Du som vil bruke di fritid til å hjelpe andre. Du som har blitt pensjonist og synes dagane blir litt lange. Du som er ung og vil auke din livserfaring gjennom kontakt med andre menneskjer. Du som er arbeidssøkjar og ynskjer å gjera noko positivt i ei vanskeleg jobbsøkingstid. Du som ynskjer å være medmenneske. Eksemplar på oppgåver kan være: Telefonkontakt, turvenn, besøksvenn, butikkvenn, kinovenn. Praktiske oppgåver som; hagestell, handling, snømåking eller liknande. Halde kurs, starte ei sjølvhjelpsgruppe. Rådgivningstjeneste – har du et yrke eller en hobby som kan være nyttig for andre? Leksehjelp, reservebesteforeldre/barnevakt og mykje, mykje meir. Me gir deg gjerne en attest vist du har jobba som frivillig. Kva forventast av deg? Kor mye tid du vil bruke og hva du ynskjer å bidra med bestemmer du sjøl. Du inngår ingen langsiktig avtale – synes du dette er givande, fortsetter du. Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt meir? Kontakt oss uansett! Kom gjerne inn til en uforpliktande samtale. Eg ynskjer å starte noko nytt! Går du med en tanke om å starte noko nytt eller du ser et behov. Me hjelper deg i gang. Er det noko som allereie eksisterer vidarformidlar me dette.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva me kan gjera for deg og hva du kan gjøre for andre.
2021 © Voss frivilligsentral - Nabobeino