Ein-til-ein

Ein-til-ein hjelp - fylgetenester og litt hjelp til forefallande arbeid. Heimesjukepleien brukar oss ein del til fylgje til lege, tannlege, frisør osv.

Vi har ca. 35 frivillige, men treng alltid fleire. Me har hatt noko førespurnader etter hjelp til praktisk arbeid med t.d. hagearbeid/snømåking/strøing, dette har det i perioder vore vanskeleg å skaffe. Elles så er ein-til-ein hjelpa mykje fylgjetenester til lege, tannlege besøks-, tur og telefonven.

2020 © Voss frivilligsentral - Nabobeino