Ynskjer frivillige

Dei frivillige er i alle aldre og med ulik bakgrunn. Kva du trenger hjelp til veit du best sjølv.

Døme på oppgåver kan vere:

  • Turven
  • Å gå på kino/teater/kafe med nokon
  • Besøksven
  • Praktiske oppgåver som t.d lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
  • Underholdning på institusjonar el.l.
  • Fylgjehjelp til sjukehus, lege, frisør, bank eller liknande.
  • Ein- til - ein datahjelp
  • Og mykje meir

 Kontakt oss, for meir informasjon om dei ulike frivillige aktivitetane me har.

Garanti

Sidan alle jobber frivillig kan vi IKKJE garantere at alle får den hjelpen dei ber om. Men vi garanterer at me skal gjere så godt me kan. Husk at dei frivillige er vanlege mennesker som ikkje nødvendigvis har ein kompetanse på det dei skal hjelpe dykk med.

Nokre oppdrag som utgjer ein fare for dei frivillige, må me dessverre sei nei til. Til døme å måtte klatre høgt opp under møner eller opp på tak og liknande.

Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må brukaren sjølv halda.

Taushetsplikt

Alle dei frivillige er underlagt taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppa er alle innbyggere som ynskjer hjelp som Frivilligsentralen kan tilby.

Flere dokumenter

KANDIDATAR til Voss herad sin FRIVILLIGPRIS 2019

No nærmar det seg utdeling av frivilligprisen for 2019 og me vil gjerne ha inn gode forslag innan måndag 09.03.2020

MC-Ramn på Voss

Natteramner på motorsykkel!

KORONASTENGT veke 47

Voss Frivilligsentral- Nabobeino held stengt i veke 47. Årsaka er koronasituasjonen til Voss herad. Me har stortsett besøkande hjå oss som er i riskikogruppa. Derfor legg me ned all aktivitet frå og med måndag 16.11.2020 – måndag 23.11.2020 Tilsette på sentralen har heimekontor og er å treffa på tlf og e-post. Måndag – fredag kl. 10.00-15.00. Så det er berre å ta kontakt om det er noko eller om de berre ynskjer å ha nokon å snakka med. Alle gruppeaktivitetar går ut!

Me ynskjer de alle ei riktig god jol!

Tusen takk for godt samarbeid i året 2020.

Voss Frivilligsentral – Nabobeino er ope for besøkande frå kl. 09-15 måndag-fredag.

Fredag 29.01.2020 STENGT.

VOSS Frivilligsentral

Voss Frivilligsentral - Nabobeino. Me held til i kjellaren i Haugatun.

Møtelokala våre

Me har utleige av lokale til lag og organisasjonar, med plass og dekketøy til ca 40 personar. Utstyrt kjøkken.

Frivilligprisen

Voss kommune sin frivilligpris vert delt ut på Voss frivillsentral – Nabobeino sitt årsmøte.

Styret og eigarlaga

Styret 2018

Årsmeldingar

Her finner du våre årsmeldingar

Bli frivillig

Me ynskjer fleire frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

HUGS! Årsmøte i dag kl. 19-20.30

Velkomen til årsmøte i dag. Det blir servert snittar, utdeling av frivilligpris og underhaldning.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Voss Frivilligsentral - Nabobeino samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Trivselsreise til KYPROS. 19.10 - 02.11.2019

Turen er fullteikna.

Ynskjer frivillig til fast oppdrag ein gong i veka.

Me har to ulike faste oppdrag me ynskjer frivillige til. Ein til fisking i ferskvatn og ein til fylgjing til butikken, frisør, banken etc.

SOMMARSTENGD

Me held stengt frå 29 juni til 10.august.

Me treng fleire natteramnar og MC-ramnar HAUSTEN 2019.

Velkomen som natteramn eller MC-ramn på Voss. Ta kontakt med Voss frivilligsentral - Nabobeino for å melda dykk som natteramn. Kontaktperson: Kristin Kvåle Kjeilen, 916 71 027

TORSDAGAR: Bli kjend turgruppe og datahjelp

Oppstart av desse to gruppene startar opp i slutten av oktober. Dato for oppstart vil bli lagt ut på nettside og facebook.

Grannahjelpa og Voss frivilligsentral -Nabobeino inviterer til tur og omvisning i Bergslihuset.

KvammaVEKO, Grannehjelpa og Kvam turlag kjem til Voss tysdag 01.oktober 2019. Voss frivilligsentral - Nabobeino ynskjer å invitera våre sambygdingar med på turen. Oppmøte Holbergsplass v /Park Hotel Vossevangen kl.12.00

Bli kjend - turgruppe. Galleri 19

I dag har turgruppa hatt ein fantastisk fin tur i Prestegardsmoen. Flott med ein gå tur i frisk vinter luft før med kom inn i varmen i uttrågt 19. Me blei tatt vell i mot av Lise Nilsen og Kari Anne Lid Veka. Her fekk me sjå mykje fint frå lokale kunstnarar.

Bli kjend - turgruppe. Galleri 19

I dag har turgruppa hatt ein fantastisk fin tur i Prestegardsmoen. Flott med ein gå tur i frisk vinterluft før me kom inn i varmen i Uttrågt 19. Me blei tatt vell i mot av Lise Nilsen og Kari Anne Lid Veka. Her fekk me sjå mykje fint frå lokale kunstnarar.

God Jol frå oss i Voss Frivilligsentral - Nabobeino

Takk for godt samarbeid i året som har gått :)

Bli kjend - turgruppe.

Program vinter 2020

AVLYST! Lavvo-tur til Tvildemoen torsdag 27.02.2020

Me tar ein vanleg tur i Prestagardsmoen. 11- ca. 13.30

Startar opp att med små steg.

Det er ei tøff tid for mange så me har med lovnad frå Voss herad lov til å starte så smått opp att med ein aktivitet i veka.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Deler ut 150 påskeegg til born i Voss Herad.

Veit du om nokre born som treng ei ekstra oppmuntring. Ta kontakt med Voss Frivilligsentral - Nabobeino på tlf 916 71 027 / 971 77 985. Så skal de få eit egg hjå oss. Me har i skrivande stund 45 påskeegg att. Me har ope på sentralen frå kl.10-12 tirsdag og kl. 10-12 onsdag denne veka for dei som skal henta egg.

Natteramn-vandring er utsett!

Som ein konsekvens av Covid-19 har natteramnrådet vedtatt at all natteramning og MC-ramn køyring blir utsett over heile landet til 15.06.2020.

Treng du eit smil i ei vanskeleg tid?

😀😀😀😀

Ute på tur

I forrige veke opna me opp for ein gruppeaktivitet. Sosialt samvær ute i frisk luft og gåtur.

Opning av Voss Frivilligsentral - Nabobeino

Med godkjenning frå Voss herad og kommunelege Eystein Hauge opnar me opp for nokre av aktivitetane våre frå 18.05.2020.

Smittevernreglar

Vi ber alle besøkande om hjelp til å avgrense koronasmitte og følgje råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når du nyttar deg av tenestane våre eller besøker Voss Frivilligsentral- Nabobeino. God handhygiene og det å halde god avstand er blant dei viktigaste tiltaka.

NYE PRISAR og KLYPPEKORT

No kan du også få kjøpt klyppekort hjå oss.

Me treng smittevernutstyr til våre frivillige

Er det nokre verksemder eller andre som ynskjer å støtta Voss Frivilligsentral - Nabobeino med midlar til antibac og hanskar til våre frivillige og Natteramnar/MC-ramnar.

Bamsejakt - Hedleberget - Kultursti

Under koronatida arrangerte Voss Frivilligsentral - Nabobeino bamsejakt.

Me treng natteramnar!

Grunna korona og at det er mange natteravnar på Voss som har gitt seg så har vi ei stor utfordring på Voss. Er viktig me er synlege i gatene på Voss fordi det er store grupperingar av unge ungdommar heilt ned i 12.-13 års alderen.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2021 © Voss frivilligsentral - Nabobeino