Natteramn

Me treng fleire Natteramner! 

Det handlar om å bry seg!

Natteramnene er ganske alminnelege vaksne, med mot til å vera vaksne og som har sosialt overskot til å gjere ein frivillig innsats for den lokale tryggleiken – i samarbeid med det lokale hjelpeapparatet, og til glede for alle.

Hovedmål:  Å auke den lokale tryggleiken og indirekte forebygge vald og hærverk ved å vandre gatelangs der barn og unge ferdast på sein nattetid.

Her på Voss samarbeider me med: Politiet, Gryto, Utekontakt,
Ungdomsdiakon,Vesta Forsikring, Sentrumshotella,
Shellstasjonen, Vaktservice, Rød Kors og Drosjene.Me har møte med samarbeidspartnarane våre 1-2 gonger i året. Politiet/utekantakten inviterer og til møte med alle som skal ut å gå natt til 1.mai og natt til 17.mai 

Vi er ca.38 natteramner som har gått ute natt til laurdag og søndag i tidsrom 30.april-22.juni og 28.august.-26.september Natteramnane startar kl. 22.30  og går til ca. 03.30 eller til det blir stilt i gatene.
Natteramnene møter i Voss frivilligsentral-  Nabobeino der ein hentar jakker og sekk med naudsynt utstyr. Dei kan gå innom Shellstasjonen og kjøpe seg en matbit om dei ynsker det, elles så for dei gratis kaffi der, og på Park Hotel Vossevangen.

Natteramnene skal ikkje legge dempar på ungdomen, men me skal vera eit førebilete med å vera synleg og ansvarlege og vi skapar trivsel og tryggheit blant ungdomen.

Natteramnene er blitt kalt Norges viktigaste vaksenopplæringsprosjekt.  Som Natteramn får du saman med andre foreldre/besteforeldre oppleva korleis dei unge sitt miljø er utanfor heimen.

Natteramnene skal ikkje løyse sosiale problem, gå inn i konfliktar eller vera reservepoliti, men vera synlege og tydelege vaksne som gjev tryggleik og forståing mellom barn og vaksne.

Det er bevist at Natteramn ved å vera til stades reduserer vold og hærverk, vi er ynskja av ungdomen og vi bidreg til større tryggleik.

Natteramn er ingen organisasjon, og Tryg Forsikring har derfor påtatt seg en sekretariatsfunksjon for gruppene med hovedsamarbeidsavtalen mellom Tryg og den enkelte gruppe som utgangspunkt. Sekretariatsfunksjonen er lokalisert til hovedkontoret i Bergen og inngår i Trygs avdeling for Samfunnsanvar.
Tryg er i samarbeid med Natteravnrådet vertskap for natteravnenes Landskonferanse som arrangeres annethvert år og som utgjør årsmøtet for natteravnbevegelsen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling og gi motivasjon til det lokale natteramnarbeidet.

I 1995 beslutta Tryg Forsikring (den gong Vesta Forsikring) å bruke betydlege midler på førebyggandearbeid. Som hovedsamarbeidspartner er Tryg opptatt av at natteramnvandring skal vere gratis for alle! Gjennom hovedsamarbeidsavtalen får gruppene det dei treng for å gå natteramn: Varme jakker, refleksvester, fyrstehjelpspakker og natteramnsekker. Alt utstyr er merka med natteramnlogoen som gjer ramnene lett gjenkjennelig og synlege i gatebiletet.

Hovedsamarbeidsavtalen gir alle ramner ulykke- og kriseforsikring direkte på veg til og frå og under ramning, utan kostnadar for gruppene.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 © Voss frivilligsentral - Nabobeino