Gå deg glad

Dette er eit av dei eldste tilboda våre.  Kvar onsdag kl. 12.00 møtes ei gruppe med pensjonistar i Bjørgatun før dei startar gåtur i nærmiljøet. Etterpå serveres det vaffler og kaffi på Voss frivilligsentral - Nabobeino.

Aldersgruppe: 60 til 0 år

 Alle som går tilpassar turen til dagsforma.  Dei sprekaste går gjerne i Prestegardemoen og dei som ikkje er fullt så spreke går kanskje over Langebrua og snur, eller dei legg turen rundt huset.  Dersom ein ikkje er i form til å gå tur så er ein like velkomen innom Nabobeino kl.13.00 og kose seg med kaffi og vafler og eit sosialt samvær med andre.

Turen er open for alle pensjonistar. 

 

 


 

 

 

 

 

 

2021 © Voss frivilligsentral - Nabobeino