SeniorShop

Fredag 22.april 2016 kl.10.30-14.00, det veret kafe!

Det er vanskeleg å få tak i klær til godt vaksne og dei som har rørslehemmingar på Voss.  Dette har vi teke konsekvensen av og 2 gonger i året, vår og haust, har vi besøk av SeniorShop og har klebutikk  i Nabobeino.   Vi har gode prøverom og vi har frivillige som hjelper den som treng hjelp.  I samband med Seniorshop har vi og kafe i hallen der den som ynskjer det kan setje seg ned å få ein hyggeleg prat med dei andre kundane.

 

2020 © Voss frivilligsentral - Nabobeino