Treningsgrupper

Kvar veke er det mange grupper med ulike diagnosar som er innom i Nabobeino og trenar.

Kvar tirsdag det er ei treningsgruppe  som er innom og trenar.  Desse trenar til video.  Gruppene hjelper seg sjølve med mat og kaffi. For alle.

Kvar tirsdag er det ei gruppe med parkinsondiagnose og folk med balanse og bevegelsvanskar som trenar saman med  fysioterapeut og ergoterapeut. Dei avsluttar med kaffi og noko å bita i, gjerne vafler. God, stabil og humørfyllt gruppe. Påmelding gjennom fysioterapeut.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 © Voss frivilligsentral - Nabobeino