Bli kjend - turgruppe. Kvar torsdag kl. 11- ca. 13.00

Bli med oss på tur;)

Aldersgruppe: For alle

Me treffes i lokala til Nabobeino eller ved Langebrua.

Me går ein tur i prestegardsmoen. Avsluttar med kaffi og kjeks i lokala til Nabobeino. 

Kr. 25,- ( eller klyppekort ti klypp kr. 150,-) for kjeks og kaffi.

Nokre gonger har me kulturelle turar i nabolaget. Tidlegare har me vore på bowling, kino, galleri 13, på besøk til turdeltakarar, bergslitræet etc. 

Ta kontakt med Kristin Kvåle Kjeilen på tlf 916 71 027 eller Kjellfrid Skutlaberg på tlf 971 77 985 om du lurar på noko.


2021 © Voss frivilligsentral - Nabobeino